Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 1 of 1 (0.017 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Historisk Skogsexport Från Kalix äldal"
[texts]Skrivelse från Ryssbälts inhysesmän år 1878 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Byastämman i Ryssbält hade 1876 beslutat att inhysesmännen i Ryssbält skulle betala 2 kr vardera per år för nyttjande av jord, mulbete och vedbrand. Skrivelse angående detta insänd till Befallningshavanden för Norrbottens län. Underskrivet av: Olof Bäckström, Erik Rydberg, Anders Johansson Rask, Anders Rydberg, Aron Rydberg,, Nils Öberg, Johan Fr. Granström, Johan Lindberg, Karl Fredrik Lindberg, Anders Rönnbäck, Karl Johan Söderlund och Johan Karlsson.
Keywords: kalixbygdens forskarförenings arkiv; historisk skogsexport från kalix äldal; ryssbält; byastämma
Downloads: 73
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts